Проекти на хора с увреждания, които искат да започнат самостоятелен бизнес, ще бъдат финансирани с до 20 000 лева от държавата.

Кандидатите трябва да са с 50 и над 50% намалена трудоспособност и да нямат еднолично предприятие или съдружие. Те ще имат възможност да покрият разходи, свързани с учредяване на ново предприятие, строителни дейности, оборудване на разкритите работни места.

Финансовата подкрепа може да се използва още за оборотен капитал и за кратък обучителен курс на собственика на предприятието.

В Агенцията за хората с увреждания събират предложенията до 16 август.