Приети са промени в Закона за електронните съобщения, които въвеждат санкции за нарушения на новия регламент за роуминга.

При неспазване на новото изискване операторите да не прилагат цени на едро за обслужване на повиквания към спешна помощ в роуминг, глобата е от 400 000 до 2 000 000 лв.

В случай, че мобилните оператори не информират адекватно роуминг клиентите за начините за достъп до услугите за спешна помощ в посетената държава членка на Европейския съюз, ще трябва да платят санкция в размер от 10 000 до 100 000 лв.

С промените се предлага и въвеждане на уредба на системата BG- ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението за извънредни ситуации и бедствия.