Намаляване на населението се очаква за следващите десетилетия в много райони на България – това е прогнозата на цифровия демографски атлас, разработен от Съвместния изследователски център на ЕС (JRC), пише БТВ.

Населението на България е намаляло с около 470 000 души през последните десет години, а средната възраст на българските граждани се е увеличила от 42,2 на 44,8 години, сочат данните на новия демографски атлас.

Според прогнозите му за по-голямата част от област София, например за Елин Пелин, очакваната за следващите 30 години тенденция е към намаление на населението с около 10 %, докато градове като Бургас или Варна се очаква да загубят около 6% от населението си.

В селските райони на области като Видин, Монтана и Враца се очаква още по-рязък спад. Във Видин населението вероятно ще намалее с 32%.

Атласът е публикуван от Съвместния изследователски център за знания в областта на миграцията и демографията. Той представлява онлайн инструмент, който дава ориентири за политици, специалисти и широката общественост за миграцията и демографията.

Атласът обединява данни от няколко международни източника за показатели, свързани с миграцията, убежището, интеграцията, демографията и развитието за близо 200 държави.

През януари следващата година се очаква ново издание на атласа, с актуални данни. Третото издание, което също е планирано за 2022 г., ще направи атласът глобален с данни от страни по целия свят, уточниха от ЕК.