След двудневен дебат народните представители приеха част от законопроектите за промяна на НПК. Сред одобрените предложения е и това на МС, с което се въвежда механизъм за разследване на главния прокурор. Законопроектът беше подкрепен от 181 народни представители.

В него се посочва, че основната му цел е повишаване ефективността на наказателното производство, защита в по-голяма степен правата на пострадалите от престъпления, регламентиране на ефективен механизъм за търсене на наказателна отговорност на главния прокурор и неговите заместници, подобряване на международната репутация на българската държава чрез съобразяване с препоръките на европейските партньори и мерките, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост, и тяхното успешно интегриране в националния правен ред, съобразено с националното правосъзнание и правна традиция.

В законопроекта са възприети препоръките на различни европейски партньори, включително на Венецианската комисия от 24 октомври 2022 г., предишни становища на Комисията, редица революции и решения на Комитета на министрите на Съвета на Европа, както и препоръките по Механизма за сътрудничество и проверка на Европейската комисия за необходимостта от въвеждане на ефективен и съобразен с действащата конституционна уредба модел за независимо разследване срещу главния прокурор и неговите заместници.

За осигуряване провеждането на независимо разследване срещу главния прокурор или негов заместник със законопроекта се предлага в случаите, когато е налице законен повод за започване на разследване, материалите да се изпращат на ръководителя на наказателната колегия на Върховния касационен съд. Със законопроекта се предлага, въпросният прокурор да ръководи досъдебното производство и да участва в съдебното.

Законопроектът на ДБ не НПК не мина. При първото гласуване той получи подкрепата на 90 народни представители, както и при прегласуването.

Законопроектът на “Възраждане” мина на първо четене. Зад него застанаха 156 депутати на първо четене, а при прегласуването – 152-ма.

Въпреки дебатите, промените, внесени от Бойко Рашков, също минаха на първо четене със 112 гласа “за”, а при прегласуването – със 113.