Председателят на Народното събрание Никола Минчев свиква извънредно заседание на парламента днес, 13 декември 2021 г. от 13:00 часа.

В предложения и утвърден дневен ред са включени три точки – избиране на министър-председател на България, приемане на структура на Министерския съвет и избиране на Министерски съвет.