“Демократична България” предлага отпадането на синия контролен талон, който всички шофьори притежават заедно с книжката си за управление на МПС. Това става през промени в Закона за движение по пътищата, които вече са внесени в деловодството на Народното събрание и може да бъдят видяни на сайта на институцията.

Според ДБ синият талон е напълно излишен в контекства на централизиран регистър, достъпен в реално време от служителите на МВР.

“Контролният талон и процесът по неговото отнемане и връщане правят невъзможна електронизацията на процеса по заплащане на глоба при издаден акт, съответно влязло в сила наказателно постановление. В същото време процедурата създава сериозни неудобства на гражданите, особено когато талонът е отнет в друга част на страната от мястото по постоянен адрес на лицето“, пишат в мотивите към предложението си от ДБ.

Според вносителят Христо Иванов, използването на отнет талон като мотивация за плащане на глоба е “грешен подход за повишаване на събираемоста.”

“На практика така се въвежда административно наказване за неплатена глоба по предишно наказателно постановление (заради липса на талон). Събираемостта на неплатени глоби пък не е в прамощията на МВР, а на Националанта агенция по приходите”, казва още Иванов.

Връщането на Uber

С други промени в Закона за автомобилните превози пък се отваря вратата за законовото връщане на услугите на споделената икономика като Uber. Те към момента са забранени в България, но според промените на ДБ законът предвижда разграничаване на такситата, които всички познаваме и тези, които се поръчват през приложение или диспечерска система. Това на практика означава, че текстовете вече ще разпознават и такива платформи като възможни превозвачи.

Освен това проектът предвижда да се даде възможност за измерване на изминатото разстояние през GPS система, интегрирана със сървърите на НАП, а не само през вече известните таксиметрови апарати.

ДБ планира и сериозно да намали административната тежест над таксиметровите шофьори като олекоти регистрационните режими и позволи на всички да не носят документи по издадените удостоверения, имайки предвид, че те могат да бъдат получени в реално време по електронен път.

Снимките от камерите – в криптографски вид

ДБ предлага и промени по отношение на начина, по който Пътната агенция съхванява снимките от камерите по пътищата. На първо място, казват от ДБ, те трябва да се съхраняват в криптографски трансформиран вид, за да имат по-добра защита. Предвижда се и да се ограничи периода на съхраниението на регистрационните номера.