От началото на 2021 г. влезе в сила данъчно облекчение за ремонт на жилище и хората реално сега за първи път могат да се възползват от него. Това става с подаване на годишна данъчна декларация за доходите.

Облекчението позволява хората да намалят годишния си облагаем доход за 2021 г. с направените разходи за труд в размер до 2000 лв. при ремонт или подобрение на притежаван от тях жилищен имот.

Тъй като данъкът върху доходите е 10%, реално дължимите данъци може да бъдат намалени с до 200 лв..

Отстъпката не може да се ползва за вложените строителни материали, я само за труда на майстора, който трябва да е регистриран търговец, посочи говорителят на НАП Бургас Христо Узунов, цитиран от БНР.

генерал агрохимикали

„Данъчното облекчение важи за всякакъв тип ремонти, например смяна на паркет, на мебели, ремонт на кухня, на ВиК и ел. инсталация и др. , но става дума за жилищни имоти, а не за офиси или имоти в търговски предприятия. Основно изискване е ремонтът да е документиран, да е легален от данъчна гледна точка, като с тази отстъпка НАП цели постигане на по – голяма прозрачност и отчетност в този сектор.“

Изисква се имотът да е собствен или съсобствен. Когато недвижимият жилищен имот е собственост на повече от едно физическо лице, облекчението може да се ползва от всеки съсобственик, при условие че общият размер на облекчението, ползван от всички съсобственици, не превишава сумата от 2 000 лв

Облекчението може да се използва само за имот в България. Друго важно условие е жилището да не е част от имуществото на фирма.

Трябва да пазите платежния документ, фактурата или касовия бон за положения от майстора труд, който трябва да бъде посочен на отделен ред . Няма нужда да изпращате фактурата до данъчните, но трябва да я пазине, защото след порверка те може да ви я поискат.