Държавна агенция „Електронно управление“ вече предоставя възможност за подаване на данъчна декларация за недвижимите имоти и по електронен път.

Агенция предоставя възможност за подаване по електронен път на Данъчна декларация по чл.14 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти.

Услугата вече е достъпна за потребителите на Единния портал за достъп до електронни административни услуги на адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/b6de4162-731d-4035-b0d0-b4732667e966

Общо 117 общински администрации предоставят услугата чрез Единия модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги разработен от Държавна агенция „Електронно управление“, се посочва на сайта на агенцията.

Към останалите общински администрации декларацията се заявява чрез Системата за сигурно електронно връчване в съответствие с чл. 26, ал. 5 от Закона за електронно управление, допълват още от Държавната агенция „Електронно управление“.