Централната избирателна комисия (ЦИК) получава близо 9 милиона 990 хиляди лева за организацията и провеждането на предсрочните парламентарни избори на 2 октомври.

В същото време правителството поема ангажимент да осигури допълнителни средства за Комисията, ако се сключат договори за логистика и техническа поддръжка на машините за гласуване, както и за други материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на вота с устройствата. Това става ясно от публикуваната План сметка, приета от правителството.

В документа се разписва харченето на отпуснатите 70 милиона 537 хиляди лева за изборите.

Близо 10-те милиона лева, които ЦИК получава, са за възнаграждения и осигуровки на заети по трудови и граждански договори, за материално-техническо осигуряване на изборния процес, включително за отпечатване на хартиените бюлетини за гласуване, за компютърната обработка на данните от гласуването, за разяснителната кампания за правата и задълженията на гражданите са начина на гласуване, както и за медийни пакети, които ще се платят от ЦИК на партиите, коалициите и инициативните комитети.

По бюджета на МС се осигуряват 7 милиона лева, за да се плащат възнагражденията на РИК.

Най-много средства – 29 милиона и 400 хиляди лева за подготовката на вота получават общините. Те ще плащат възнагражденията на членовете на СИК и по това перо се заделят 15 милиона лева, други 14 милиона са отново за логистични действия на местните управи.

МВР получава 12 милиона и 700 хиляди лева, а външното ни министерство – 7 милиона 635 хиляди лева, като с тези средства трябва да организира изборите извън страната.