Днес се навършват 116 години от Илинденско – Преображенското въстание, избухнало на 2 август 1903г.

Това е въстание в Османската империя, организирано от Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Обхваща Македония и Одринско. Въстанието отбелязва връхна точка в национално-освободителната борба на македонски и тракийски българи.

Избухва преждевременно в два революционни окръга, преди да бъде завършена всестранната подготовка на населението. Османската империя все още притежава огромни човешки, военни и икономически ресурси, които не могат да бъдат пречупени от една балканска държава, а още по-малко от населението на една провинция, затова бива потушено. Но въпреки поражението му, то събужда европейското обществено мнение.

„Никое друго въстание на Балканите не струва в толкова късо време толкова много опустошения и невинни човешки жертви. В лицето на въстаналите македонци Турция виждаше най-завършеното въплъщение на българското бунтарство. Ето защо Илинденският подвиг е не само най-висшата точка на борческо напрежение в Македония, но и изкупителна дан на общия български стремеж към свобода“, думи на Христо Силянов, деец на ВМОРО.