Български пощи възобновяват приемането на всички видове пратки за САЩ, с изключение на куриерски (EMS) пратки.

Работи се усилено за възстановяване на услуги по плащания и парични преводи в пощенските станции.