Народното събрание одобри окончателно проекта, според който България ще окаже военна помощ на Украйна. (Проект на решение за укрепване на отбранителните способности на България и оказване на военна подкрепа на Украйна).

“За” гласуваха 175 депутати, “против” 49 – от БСП и от “Възраждане”, “въздържали се” – 1, от ПП.

След гласуването БСП вдигнаха листове, на които пишеше: “Не на оръжията! Мир!”

В приетото решение е записано, че до месец Министерският съвет трябва да извърши преглед на наличното въоръжение и техника, за да е ясно какво можем да предоставим.