Индустриалните производствени цени нараснаха през август с 1,1% спрямо юли както в еврозоната, така и в целия Европейския съюз, след като предходния месец те се повишиха с по 2,5 на сто, показват данни на официалната европейска статистика Евростат, цитирана от БНР.

Растежът на производствени цени през август беше най-силен в България, където те нараснаха с 4,2% спрямо месец по-рано, когато се повишиха с 3,4%, следвана от Дания (повишение с 3,1%) и Латвия (с 2,6%), показват още данните на Евростат.

Нарастването на европейските производствени цени през август се дължеше в най-голям степен на повишението им в енергийния сектор с 2,1% на месечна база, като и на цените на междинните производствени стоки с 1,4%, докато цените на потребителските стоки за дълготрайна употреба нараснаха с 0,5%, а на тези за стоките с недълготрайна употреба с 0,3 на сто.

Спрямо година по-рано (август 2020 г.) индустриалните производствени цени в еврозоната се повишиха с 13,4%, а в целия ЕС – с 13,5 на сто.

На годишна база цените в енергийния сектор на Европейския съюз скочиха през август с 31,2%, а на междинните производствени стоки – с 14,2%.

Най-силен годишен ръст отбелязаха производствените цени в Ирландия (повишение с цели 54,8%), следвана от Белгия (с 23,95) и Дания (с 23,8%).

Индустриалните производствени цени в България се повишиха през август спрямо същия месец на миналата година със 17,1% след нарастване с 11,8% през юли, сочат още данни на Евростат.