На първо място от излъчващата най-много серен диоксид в света е Индия, Русия е втора.

България се нарежда на 19-то място сред 20-те най-големи замърсители на планетата чрез създавани от човека емисии на серен диоксид (SO2). С 350 хиляди тона, изхвърлени в атмосферата, тя е и единственият член на Европейския съюз в този непрестижен списък. Всичките емисии идват от въглищни електроцентрали.

Това се твърди в публикувания днес световен доклад на Грийнпийс, като заключенията са на базата на данни от 2018 г., предаде Студия Трансмедия.

В него за пръв път със спътници на NASA са проследени „най-горещите точки“ на планетата, от които се изхвърлят този парников газ. Сателитите следят за качеството на въздуха от 2004 г. насам, а в случая информацията от тях е потвърдена и от измервания на място в САЩ и ЕС. Най-големите естествени източници са вулканите. При човешката дейност обаче две трети от емисиите от серен диоксид идват от централи, изгарящи въглища и петрол. Останалата част идва основно от петролните рафинерии и металургични центрове.

За България изрично е записано, че през 2017 г. ЕС е приел по-строги правила за сероводородните емисии от въглищни централи, но България им се противопоставя и продължава да позволява ТЕЦ-овете (на нейна територия да работят по старите стандарти.

В никоя друга страна в Европа топлоцентралите на въглища не са посочени като основният замърсител. По този показател на България компания правят Индия, Китай, Индонезия, Тайланд, Мароко, Южна Африка и Австралия.

Списъкът с 423 „горещи точки“ по света включва три места в България. Под №33 е комплексът „Марица Изток“ с трите едноименни централи и тази на „Брикел“. Те заедно са изхвърлили 205 000 тона серен диоксид, твърдят от Грийнпийс. Това е и дял от близо две трети от българските емисии. ТЕЦ „Бобов дол“ е на 98-о място с 85 000 тона, а третият български район е Варна с дейността на „въглищна централа и химически индустриален комплекс“, изхвърлили 60 000 тона.

Другите три държави от континента, които са сред топ замърсителите не са членове на евросъюза – това са Босна и Херцеговина, Сърбия и Украйна. Въпреки задълженията си към Брюксел за спазване на нормите за серен диоксид обаче, България систематично е критикувана за неизпълнения на задълженията си, а през последния месец Европейската комисия заведе и дело срещу държавата именно заради емисиите на серен диоксид.

Традиционните прегледи, включително наказателните процедури на Европейската комисия, взимат като основа официалните данни на правителствения мониторинг на въздуха.

През последните 5 години, Китай постепенно излиза от ролята си на най-замърсяващата държава на планетата. Към момента той е изпреварен от Индия и Русия. Норилск в северен Сибир е с голяма преднина най-замърсяващото място в света – 1.898 млн. тона серен диоксид през 2018 г.