Националният статистически институт (НСИ) отчете намаление в броя на работещите у нас лекари спрямо предходната година. По данни на института в края на 2018 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 667 лекари, докато в края на 2017 година те са били 30 078 или с около 400 повече.

Предходните години НСИ отчиташе постоянна тенденция на ръст в броя на практикуващите лекари от 27 997 в края на 2010 година до над 30 000 в края на 2017 година. Данните сочат, че броят на лекарите и медицинските сестри в страната е почти изравнен.

Практикуващите у нас в края на миналата година медицински сестри са 30 589. Общо специалистите по здравни грижи са 46 332, като от тях 3155 са акушерки. Зъболекарите са 7 240, като 6 347 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. Осигуреността с лекари в края на 2018 година общо за страната е 42.4 на 10 000 души. Те обаче са неравномерно разпределени по области и варират от 25.9 до 62.0 на 10 000 души, като най-висока е в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници – Плевен (62.0 на 10 000 души), Пловдив (51.2), София (столица) (50.9) и Варна (50.0).

Най-нисък е показателят за областите Кърджали (25.9 на 10 000), Добрич (26.7) и Перник (28.6). По специалности най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 4 199, или 14.2% от всички в страната. Второто място си делят гинеколози и кардиолози – по 5.9%, следвани от педиатрите 5.8%. Специалистите по анестезиология и интензивно лечение са 5.6% от всички лекари, по хирургия – 5.3%, и по нервни болести – 5%. Осигуреността с общопрактикуващи лекари за страната е средно 6 на 10 000 души.

Най-висока е обезпечеността в областите Плевен (8.4 на 10 000 души), Видин и Кюстендил (по 7.1) и Ловеч (6.9). В другия край на класацията по осигуреност с лични лекари са областите Кърджали (3.9 на 10 000 души от населението), Търговище (4.3) и Разград (4.4).

Общият брой на лечебите заведения за болнична помощ остава същият 346, както и през 2017 г., но се забелязва увеличение в броя на леглата от 52 744 до 53 173.

Източник: MedicalNews.bg