„Придобиването на самолетите F-16 Block 70 не е само покупка, а израз на желанието на България за необратима модернизация на въоръжените й сили с цел постигане на реална оперативна съвместимост с останалите държави членки на НАТО“.

Това заяви министър-председателят Бойко Борисов на среща с представители на американската компания „Локхийд Мартин“, от която

България закупи бойни самолети за нуждите на отбраната ни.

В разговора участва също посланикът на САЩ у нас Херо Мустафа.

Акцент на срещата бе дългосрочното сътрудничество, което се реализира благодарение на Програмата за индустриално партньорство между България и САЩ.

Освен чисто военните измерения на подписаните договори,

партньорството предвижда създаване на индустриален капацитет за поддръжка и развитие на придобитите способности в бъдеще.

„Поради това разглеждаме подписаното Рамковото споразумение с „Локхийд Мартин“ като

много полезен инструмент за реализацията на индустриалното сътрудничество по линия на F-16 Block 70, което

ще допринесе за дългосрочното икономическо развитие и за конкурентоспособността на страната ни в тази сфера“,

изтъкна премиерът Бойко Борисов.

Той бе категоричен, че

благодарение на договореностите ще се внедри уникално за страната ноу-хау в българската индустрия, която развива дейност в областта на сигурността и отбраната.

Министър-председателят отбеляза, че

българското правителство е осигурило финансиране в размер на 300 милиона лева за подготовка на летищната инфраструктура за разполагане и поддържане на самолетите F-16 Block 70.

Първите сто милиона лева бяха отпуснати по бюджета на Министерството на отбраната още през август т.г., а планираната инфраструктура ще се ползва и от сега съществуващите бойни самолети във ВВС.

В хода на разговора бе изтъкнато, че епидемичната обстановка през последните месеци е повлияла върху напредъка на съвместната дейност на Министерството на икономиката, Министерството на отбраната и „Локхийд Мартин“.

Но в момента двете български ведомства подготвят създаването на съвместна работна група за планиране на ефективното изпълнение на дейностите по Рамковото споразумение.

„Успешното реализиране на проектите от програмата освен чисто технологичен и икономически аспект имат и голям политически заряд“,

добави министър-председателят Бойко Борисов.

Той посочи, че

с инвестициите в модерно военно оборудване България става още по-сигурна, което увеличава и способностите на Алианса.

„Правителството планира развитието на стратегическото партньорство с „Локхийд Мартин“ в дългосрочен план“,

каза още премиерът по време на срещата.

Израз на това желание са подготвените и изпратените от Министерството на отбраната писма-заявки, свързани с

проучване на възможности за придобиване на още 8 броя самолети F-16 Block 70, на нови три-координатни радари, поддръжка на Оперативния център за въздушен суверенитет и друго високотехнологично оборудване

в контекста на проектите за модернизация на Въоръжените сили на България.