Правителството одобри 3 975 115 лева за физическа активност, спорт и спортно­туристически дейности на децата и учениците за 2022 година.

По бюджетите на общините се разпределят 3 568 745 лв. за 797 795 деца и ученици в общинските и частните детски градини и училища и в духовните училища.

Министерството на образованието и науката получава 406 370 лева за 200 деца и 81 154 ученици от държавните училища, в това число 5895 лева за Техническия университет – София, към който е технологичното училище „Електронни системи“.

Минималните диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и ученици в институции в системата на предучилищното и училищното образование са определени с постановление на Министерския съвет от 2020 година на 3 лв. за дете и на 5 лв. за ученик.

Те се осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет. Средствата се определят на базата на
разработени от детските градини и училища проекти за подпомагане на активността.

С ·тях се финансират дейности, свързани с подготовката и участието в учебната и спортносъстезателната дейност.

Целта на · подпомагането е да се мотивират децата и учениците за системни занимания с физически упражнения и спорт.