Агенцията за ядрено регулиране /АЯР/ издаде разрешение на АЕЦ „Козлодуй“ за поетапен преход към нов тип ядрено гориво RWFA за 5 блок, произведено от „Уестингхаус“. Процесът по преминаване към новия тип гориво ще продължи четири години.

Съдържат се редица условия, свързани с преход към новия тип ядрено гориво. Те включват изисквания, както по отношение на извършването на промени в съществуващите инструкции и документи, определящи дейностите с новото гориво, така и за периодично предоставяне на допълнителна информация за експлоатацията му.

Основната част от процеса по лицензиране на новото ядреното гориво е свързана с извършване на преглед и оценка на техническите документи.