,,АЕЦ Козлодуй“ ЕАД ще може да продаде на „Български енергиен холдинг“ (БЕХ) ЕАД недвижим имот (земя плюс административна сграда), който се намира в гр. София, ул. ,,Веслец“ № 16. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание.

В момента БЕХ ЕАД ползва под наем въпросния поземлен имот с площ 338 кв. м., заедно с намиращата се там сграда с разгърната застроена площ 1578 кв. м.

Наемодател е АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД.

генерал агрохимикали

БЕХ ЕАД е заявил намерение да придобие имота, чиято стойност е близо 4.5 млн. лв., с цел задоволяване нуждите на администрацията на дружеството. Продажбата ще бъде извършена чрез пряко договаряне.

Възможността за подобна сделка е регламентирана в Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. В неговите текстове е посочено, че началната цена за продажбата се определя от независим оценител, след решение на Министерския съвет.