Дългове в размер на 18 131 889 лв. е натрупала БНТ под ръководството на Константин Каменаров към 31 декември 2018 г. Това сочи докладът от на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) от ревизията на предишното ръководство на националната телевизия.

Докалдът е на 67 страници и е публикуван на сайта на БНТ.

Натрупаните задължения са към доставчици и надвишават допустимото от Закона за публичните финанси, пише Дарик.

Ревизорите на АДФИ констатират, че в края на декември 2018 г. дълговете на БНТ скачат с цели 241% само за една година, сравнено с борчовете към 31 декември 2017 г.

Проверката установява още, че въпреки че Управителният съвет на държавната телевизия е наясно с увеличения размер на задължения по договори с доставчици, е продължил да сключва такива.

Целия доклад може да видите тук.