Над 46 000 зрелостници ще пишат по Вариант 1 на втората задължителна матура. Той беше изтеглен в 7:15 ч. в понеделник сутрин в Министерството на образованието и науката от общо два възможни варианта.

По-голямата част от зрелостнците ще положат изпит по профилиращ предмет. Всеки четвърти е избрал това да е английският език.

Над 20 000 ученици от професионални гимназии ще защитават дипломен проект или ще развиват тема от теорията, необходима за придобиване на професионална квалификация. Началото на изпита за всички е в 8:30 часа.

Резултатите от двете задължителни матури ще бъдат обявени до 7 юни.

За първи път тази година зрелостниците ще имат право на повторно явяване на матурата наесен, Това няма да промени оценката им в дипломата, но може да им помогне за кандидатстването в университет при по-добър резултат.