Съгласно промените в Закона за здравето, за срок до 6 месеца след отмяната на извънредното положение Агенцията по заетостта ще превежда компенсация в размер 290 лева за определени категории работници.

Критериите ще бъдат определени от правителството. Средствата ще се превеждат по банков път на работодателя и ще бъдат за сметка на  Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Засега са отделени 85 милиона лева и първите, които ще започнат да получават компенсации ще са работници от фирмите за пътнически превоз, които обаче преминат на намалено работно време.

България чака одобрението на Европейската комисия за схемата, от която ще се възползват и други браншове.