Това показват данните на Националния осигурителен институт за миналата година. За давземат на месец долния праг на парите за старост, те получават доплащане, което е струвало 35,78 милиона лева.

Най-много са хората, на които месечно не им стигат над 30 лева, за да получават минимална пенсия. Такива са близо 440 000 пенсионери.

Общата сума, която се доплаща като добавки към техните пари, е 33,3 млн. лева. 56 350 човека получават
доплащане на месец до 10 лева, за да вземат минимална пенсия, а 27 649 души – от 10 до 15 лева.

Припомняме, че през 2019 година минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст беше увеличена от 1 юли от 207,60 на 219,43 лв., а социалната пенсия за старост – от 125,58 на 132,74 лв.