Правителството ще предостави на общините 5 295 367 лева по две национални програми – за подготовка на талантливи деца за участие в олимпиади и състезания и за заместващи учители в детски градини и
училища.

По програмата „Ученически олимпиади и състезания” се отпускат 1 228 305 лева. С тях ще се финансират одобрени проекти на 211 общински училища за допълнителна работа със 7 106 ученици и подготовката им за национални олимпиади и състезания. Обученията ще се водят от общо 855 учители.

Кабинетът одобри и 4 067 062 лева по националната програма „Без свободен час”. Средствата са предназначени за учители в детски градини и училища, които са замествали свои отсъстващи колеги в периода от 1 ноември 2021 г. до 30 юни 2022 г. За един учебен/астрономически час се възстановяват до 10,50 лв. за учител, който замества в населеното място по настоящия му адрес, и до 12,50 лв. – в извън населеното място.

743 общински училища ще получат общо 3 723 245 лева за заместване на отсъстващи преподаватели. 302 306 лева се предоставят на 133 общински детски градини за педагогически специалисти, които работят вместо свои колеги учители в трета и четвърта подготвителна възрастова група и в смесени групи, в които 5- и 6-годишните деца са повече от половината от състава на групата.

Останалите 41 511 лева по програмата се дават на 106 общински училища за осигуряване на условия за провеждане на обучението от разстояние в електронна среда по време на епидемии, пандемии, енергийни кризи, извънредно положение или други случаи, в които е прекратено присъственото образование.