НСИ отчита увеличение на доходите с 4,9%, но в същото време и скок на разходите с 5,3 на сто. През второто тримесечие на 2019 г. средният доход на лице от домакинство е 1 547 лв., а средният разход  – 1 402 лв.

Доходите са предимно от заплати – 57.8%, следвани от доходите от пенсии – 27.6% и от самостоятелна заетост – 6.2%. Статистиката отчита ръст на работната заплата от 835 на 894 лв. (със 7%), на пенсиите от 413 на 427 лв. (с 3.4%).

Доходът от самостоятелна заетост обаче намалява от 97 на 95 лв. (с 1.8%).

Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 35 на 46 лв. (с 33%).

През второто тримесечие на 2019 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.1%, а делът на дохода от натура е 0.9%.

Разходът на лице от домакинство расте до  402 лв. и се увеличава с 5.3% спрямо същото тримесечие на 2018 година.

Най-много харчим за храна – 31.4%.

На второ място са жилищните разходи – 15.5%, следват данъците и социалните осигуровки  – 14.2% и разходите за транспорт и съобщения  – 11.7%.

Разходите за храна и безалкохолни напитки се увеличават от 419 на 440 лв. (с 5%), за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 59 на 61 лв. (с 4.4%), за облекло и обувки намаляват от 44 на 43 лв. (с 3.2%).

Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 213 на 217 лв. (с 2.3%).

Разходите за здравеопазване се увеличават от 77 на 96 лв. (с 25.0%).

Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 161 на 165 лв. (с 2.5%).

Разходите за свободно време, културен отдих и образование нарастват от 53 на 57 лв. (със 7.0%).

Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 182 на 200 лв. (с 9.5%).

От НСИ отчитат, че през второто тримесечие на 2019 г. настъпва промяна в потреблението на основни хранителни продукти.

Увеличение се отчита в консумацията на месо – от 8.6 на 8.9 кг, и яйца – от 39 на 40 броя.

Намалява потреблението на хляб и тестени изделия – от 21.3 на 20.4 кг,на  зеленчуци – от 19.0 на 18.0 кг, на кисело мляко – от 7.9 на 7.5 кг, и плодове – от 8.9 на 8.5 килограма.

Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, зрял фасул и захар.

Източник: Dnes.bg