Правителството отпусна 14 575 768 лв. за дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2022 година.

Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците януари-април 2022 г. Те се отпускат при намаляване на числеността на персонала в образователните институции, при промяна на структурата и състава, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

Финансирането е за сметка на планираните по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. средства за изпълнение на националните програми за развитие на образованието.

генерал агрохимикали