100 хиляди семейства повече получават през тази година еднократната помощ от 300 лева, след като обхвата на целевото подпомагане бе разширен и с тези, които имат ученици във втори, трети и четвърти клас.

По данни на Агенцията за социално подпомагане, еднократната помощ е отпусната на малко над 240 хиляди семейства за 258 хиляди ученици.

Половината от сумата се изплаща сега, а останалата в началото на вторият учебен срок, ако детето продължава да посещава училище и не е допуснало 5 и повече неизвинени отсъствия.