Съдът разглежда правителственото решение за Пирин, заради което десетки хиляди граждани протестираха месеци наред. Заседанието на втората и последна инстанция на Върховния административен съд по делото на коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ срещу правителственото решение срещу Пирин от декември 2017 г., предизвикало ежеседмични шестмесечни протести в София и други общо 50 града в България и чужбина е от 9 часа. Природозащитниците спечелиха делото на първа инстанция през юли 2018 г. Граждани организират през социалните мрежи за днед мълчаливо присъствие в сградата на съда на бул. Александър Стамболийски 18 в София. Върховният административен съд отмени на първа инстанция решението на правителството от декември 2017 г. за промени в действащия план за управление на Национален парк Пирин, които отвориха за застрояване до 48% от парка. Решението на съда на първа инстанция е в унисон с европейските директиви. То показва, че гражданите са били прави да излизат месеци наред на многохилядни протести в защита на Национален парк Пирин в България и по света, съобщават инициаторите. В решението на съда на първа инстанция се казва, че строителството на нови ски писти и прилежащата към тях инфраструктура противоречи на режима на територията по чл. 21 на Закона за защитените територии. Т.е. няма как да строят ски курорти в националните паркове, строителството на водохващания без посочване, че са само за питейни нужди, противоречи на режима на територията, определен от чл. 21 от Закона за защитените територии. Преди промените в плана за управление на Национален парк Пирин да бъдат приети от Министерски съвет през декември 2017 г., те е трябвало да бъдат подложени на процедурите по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, каквито обаче не са били направени. Това се налага, защото те засягат защитени зони и трябва да се приложи европейската Директива за екологична оценка, решиха магистратите на първото дело. Правителството обжалва на втора инстанция това решение на съда, което само по себе си е скандално, припомнят природозащитниците. Те напомнят и, че това е второто дело тази година, което коалицията „За да остане природа в България“ печели в защита на Национален парк Пирин.През април 2018 г. съдът отмени решение на министъра на околната среда и водите от март 2017 г. актуализацията на плана за управление на Национален парк Пирин да не се подлага на екологична оценка и оценка за степента на въздействие върху защитените зони от Натура 2000, съвпадащи с границите на парка. Промените във въпросната актуализация предвиждат 12,5 пъти повече застрояване спрямо първоначалния план за управление и сечи върху 60% от територията на националния парк. Делото се гледа на втора инстанция през септември 2018 г. след обжалване от страна на екоминистерството и се очаква всеки момент да излезе окончателното решение.