Финансова рамка, която ще се одобрява от Общинския съвет и за чието изпълнение ще се предвижда засилен контрол, ще има всяко едно кметство. За това се договориха кметовете на малките населени места на среща при премиера Бойко Борисов вчера, в която участваха и финансовият министър Владислав Горанов и председателят на бюджетната комисия към парламента Менда Стоянова. Разговорът бе по покана на министър-председателя в отговор на исканията на кметовете на кметства за по-голяма независимост от големите общини. Те изразиха готовност да излязат на протест в столицата, но след като премиерът ги покани на среща протестните действия бяха отменени. Недоволството на кметовете бе предизвикано от начина на финансиране на малките населени места, до които според тях не достигат нужните средства, защото остават в по-големите общини. Именно затова те настояват за законови промени, които да гарантират, че ще получават парите, предвидени за техните кметства.
След срещата Менда Стоянова обобщи постигнати договорености – да се завишат контролът и санкциите за неизпълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация; да се гарантира приемането на финансова сметка за всяко отделно кметство в бюджета на общината; да се въведат законови промени, според които кметовете на кметства да участват в контрола по изпълнението на обществени поръчки, възложени от общината, засягащи тяхното населено място.По думите й срещата е преминала в конструктивен диалог, а кметовете на кметства са дали конкретни примери за нарушения, които спъват тяхната работа. „Но искам да подчертая, че не би могло да се изисква от изпълнителната власт, респективно правителството, да се намесва във вземането на решения какви политики да се осъществяват. Може да се осъществява само контрол по изпълнението им“, заяви още Менда Стоянова.
Министър Горанов уточни от своя страна, че през 2019 г. ангажиментите на кметовете на общини ще бъдат разписани заедно със санкционен механизъм за тяхното неизпълнение. По думите му, ако кмет на община е от една политическа партия, а кметът на населеното място от друга, често между тях има противопоставяне на чисто политическа основа, което до голяма степен блокира възможността на кметовете на малки населени места да изпълнят ангажиментите, които са поемали в своята кампания. Според финансовия министър това не може да се елиминира напълно, но може да се въведе по-голям ангажимент на общинските кметове към кметовете на кметства.