Частният съдебен изпълнител Асен Т. бе осъден вчера от състав на Шуменския окръжен съд на 2 години и 10 месеца лишаване от свобода с 5-годишен изпитателен срок. Присъдата беше постановена след признаване на фактите в обвинителния акт на Окръжната прокуратура в Шумен от подсъдимия за длъжностно присвояване на 243 073 лева, което е в големи размери, и за две престъпления за избягване установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери, извършени като продължавани престъпления. Към определеното от съда общо наказание бе присъединено и лишаване от право Асен Т. да упражнява професията си за срок от 3 години, считано от 28 март 2017 г.

Уважени са и шест граждански иска в размер на 55 050 лева,  които подсъдимият трябва да заплати за причинените имуществени вреди на дружества и физически лица. Асен Т. е осъден да заплати на Министерството на финансите сумите от 50 774 лева и 15 886 лева по уважените искове на държавата заедно със законната им лихва до окончателното им изплащане, както и направените разходи на досъдебното производство по сметка на МВР и Окръжния съд в Шумен.

Делото срещу 48-годишния частен съдебен изпълнител е на специален надзор в Апелативната прокуратура във Варна поради своя характер и тежестта на престъпленията.

Подсъдимият встъпил в длъжност частен съдебен изпълнител на 3 април 2006 г. Още в началото на дейността си умишлено създал хаос и безпорядък във воденото счетоводство, с което улеснил бъдещата си дейност по присвояването на чужди пари, които му били поверени да ги пази и управлява. Действията му не останали незабелязани от Камарата на частните съдебни изпълнители. С решение на дисциплинарната й комисия той първоначално бил наказан с порицание, последвали две глоби в размер на по 1000 лева. Когато и това не постигнало дисциплиниращ ефект върху дейността на Асен Т., през август 2013 г. той бил глобен с 10 000 лева, а само четири месеца по-късно с друго решение на дисциплинарната комисия му било наложено наказание „Предупреждение за временно лишаване от правоспособност“.

Асен Т. открил специална сметка за осребряване на имуществото на длъжници в две банки. В тях постъпвали суми за удовлетворяване на вземанията на кредиторите. Тези средства по закон не могат да се използват за нищо друго, освен за плащанията на вземания на кредиторите.

След отстраняването на Асен Т. от длъжност комисия, определена от председателя на Шуменския окръжен съд, предала архива на частния съдебен изпълнител на друг ЧСИ в Шумен. В служебната каса на отстранения била намерена наличност едва от 485,77 лева. Започнали да постъпват сигнали за  липсващи парични средства. Приелият нов частен съдебен изпълнител установил множество нарушения с присвоени суми по различни изпълнителни дела.

Извършената проверка установила, че по 18 изпълнителни дела подсъдимият  Асен Т. е успял да изтегли от специалните сметки на каса или да преведе в свои лични сметки сумата от 243 073, 97 лева. Приложената по делото справка от съдебно-оценителната експертиза е над 10 листа, като има дни, в които Асен Т. е теглил от специалната сметка по няколко пъти с основание „стопански разходи“ или без да се уточнява за какво ще похарчи средствата, предназначени само за удовлетворяване вземанията на кредиторите.

Престъпната му дейност не се ограничила с длъжностните присвоявания в  големи размери. Въпреки реализираните значителни парични доходи от дейността си като частен съдебен изпълнител, той не декларирал част от тях и така укрил данъчни задължения, които са в особено големи размери за финансовите години от 2010 г. до 2014 г.

Асен Т. е възстановил част от присвоените пари на длъжници и кредитори, като саморъчно посочил, че средствата са били неправомерно усвоени от него. От това наказателно производство Окръжната прокуратура в Шумен е отделила над 2000 изпълнителни дела на производство при подсъдимия частен съдебен изпълнител, които се проверяват.

Делото съдържа 94 тома. Разпитани в хода на досъдебното производство са 61  свидетели и са изготвени множество експертизи.

Присъдата на Шуменския окръжен съд подлежи на протест и обжалване пред Апелативния съд във Варна.