Ястребови орли, конфискувани от митнически служител заради подправени документи за произход през 2010 година на ГКПП Ферибот Видин и настанени в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, ще бъдат изпратени в Испания.  Това ще се случи на 5 ноември 2018 г. (понеделник). След 8 години съдебни дела, е постигната условна присъда за нарушителя и в крайна сметка птиците са отсъдени в полза на държавата.  Тъй като видът не е разпространен у нас (вероятно произходът на птиците е Украйна) екипът на Зелени Балкани се свърза с природозащитници от GREFA, които работят по програма за завръщане на вида в Испания. След изпращането им там, двете птици ще бъдат включени в размножителни двойки и техните поколения ще летят свободно в небето. Така ще бъде поправена поне малко щетата върху природата, нанесена от бракониера.

Случаят е прецедент за България, но и показва как НПО и институции могат да работят заедно в полза на общополезна кауза, каквато е природозащитата и опазването на околната среда!