Общинската болница в Поморие е пред тотален фалит, но това не е новина от днес.   Това е новина още от юни месец тази година, когато колегите от Биволъ алармират за проблема. Половин година по-късно, случайно или не новината попада в национален ефир. Каква изненада! Националните ТВ се събудиха, но твърде късно, за да бъде върнат нормалния ритъм на работа в болницата. Колеги, къде удобно спи четвъртата власт, докато множество болници са пред фалит и затваряне? Докато техните управители “утилизират” цианкалий за хиляди левове / болница Лом /, докато създават частни болници в държавните болници … а лекарите и сестрите работещи в общественото здравеопазване стоят без заплати?

Препечатваме материала на Биволъ без редакции:

Лечебното заведение е изпаднало в неплатежоспособност, научи Биволъ по информация от Общинския съвет. Тя е на базата на докладна записка на директора на болницата д-р Жени Караилиева. Положението е повече от критично и има риск от затваряне в началото на летния сезон, което би било фатално, защото Поморийската болница обслужва и съседни общини като Руен и Несебър.

С докладната за финансовото положение на болницата Караилиева иска от Принципала (Общински съвет Поморие) разрешение за теглене на банков заем в размер на 100 000 лева за оборотни средства. Кредитът щял да бъде обезпечен със залог на вземания от предоставена субсидия и договор с НЗОК. Банковата институция отказва заем, поради ненадежност на кредитополучателя.  Така се стига до абсурдната ситуация – служителите в „МБАЛ-Поморие” да посрещнат лятото с неизплатени заплати за няколко месеца. Сам по себе си този отказ на банката за отпускане на кредит на общинската болница подсказва какво е реалното състояние на Община Поморие, която започва да трупа колосални дългове с встъпването в длъжност на кмета на ГЕРБ Иван Алексиев през 2011 г.

Поморие е административен център и третият по големина град на Българското Черноморие след Варна и Бургас. Болницата обслужва 17 селища в състава на общината. Градът е обявен и за климатичен морски курорт от национално значение с решение на Министерски съвет. Населението нараства в пиковите месеци на летния сезон до стотици хиляди туристи от България и чужбина и безспорно реномето му ще бъде сринато, ако на територията липсва многопрофилна болница за активно лечение.

Платежоспособността на  „МБАЛ – Поморие” е в пряка зависимост от размера на дълговете му и ликвидността на оборотните средства, с които разполага. Дълговете на дружеството са в размер на 569 хиляди лева, като от тях 340 хиляди лева са задължения към доставчици и 229 хиляди лева са други задължения – 112 хиляди лева към персонала, 81 хиляди лева за осигурителни вноски, 36 хиляди лева за данъци.

Бързо ликвидните оборотни средства, с които разполага, са 5 хиляди лева – 1000 лева в каса и 4 хиляди лева в банкови сметки. След като към тях прибавим вземанията от данъци в размер на 5 хиляди лева /ДДС за възстановяване/ и се реализират вземанията от клиенти, които са в размер на 76 хиляди лева, разполагаемите оборотни средства на болницата ще нараснат в размер на 86 хиляди лева.

Съотношението на размера на дългове и размера на оборотните средства /569 хиляди лева дългове към 86 хиляди лева оборотни средства/ показва, че дружеството „МБАЛ-Поморие“ е в невъзможност да обслужва задълженията си, т.е – то е изпаднало в абсолютна неплатежеспособност.

Предизвестен фалит

Само за година задълженията са се увеличили със 100%. Това е индикация, че дружеството МБАЛ-Поморие не се управлява целесъобразно и това от своя страна генерира загуби. При тази политика на управление, болницата ще фалира. Във всеки един момент кредиторите могат да поискат обявяването и в несъстоятелност, ако не им се издължи. Това означава назначаване на синдици, които да преценят – ще се оздравява ли дружеството или ще се ликвидира. Схемата е до болка позната. Основният въпрос е #КОЙ има интерес това да се случи, активите и сградите да бъдат разпродадени на безценица, а дейността на МБАЛ Поморие да бъде приватизирана?

В зона на най-активна туристическа и инвестиционна дейност рентабилността от подобен бизнес е гарантирана, а липсата на обществена конкуренция е условието, което отваря всички врати пред частните апетити да се сложи ръка на здравеопазването в региона.

Анализът на финансовото състояние на „МБАЛ – Поморие“ е направен на база на Годишен финансов отчет за 2016 г., внесен за одобрение в Общински съвет – Поморие с вх. № ОС-172/24.03.2017 г.

документите можете да видите тук: https://bivol.bg/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82.html