Георги Марков

Европейският съюз ще продължи да работи активно за изпълнение на целта си за постигане на климатична неутралност до 2050 година, въпреки новите световни реалности. Това уверение дадоха пред участниците в провеждащата се в Египет международна конференция на ООН по изменението на климата председателите на Европейската комисия и Европейския съвет – Урсула Фон Дер Лайен и Шарл Мишел:

През февруари, в седмицата, в която Русия нахлу в Украйна, междуправителствената експертна група по климатичните промени предупреди ясно световната общност, че климатът се променя по-бързо от способността ни да се адаптираме към случващото се и светът трябва да действа по-добре и по-бързо в тази ситуация.

Имаме климатичен пистолет до главата. Войната на Русия срещу Украйна направи предизвикателството, пред което е изправен светът, още по-сложно. Кремъл избра да превърне енергията в оръжие, което насочва директно към Европа и глобалните и енергийни пазари.

Урсула Фон Дер Лайен и Шарл Мишел отбелязаха още, че Съюзът няма да се откаже от  плановете си за намаляване зависимостта от руски изкопаеми горива и за активизиране на работата по използване на възобновяеми енергийни източници:

За Европа отговорът е планът REPowerEU, с който целим не просто намаляване на зависимостта от руските изкопаеми горива. Масово ускоряваме внедряването на възобновяеми енергийни източници, защото всеки киловатчас електроенергия – слънчева, вятърна и екологичен водород, е полезна не само за климата ни, но и за независимостта и сигурността на доставките.

Ние сме и ще останем шампиони по отношение на действията в областта на климата. Решени сме да ускорим темпото и се ангажираме да опазваме природата.

Декарбонизацията също бе акцент в изказванията на Урсула Фон Дер Лайен и Шарл Мишел:

Ще намалим емисиите парникови газове с поне 55 % до 2030 година. С  пакета Fit for 55 ние въвеждаме най-амбициозната правна рамка в световен мащаб. И призоваваме всички големи източници на емисии също да увеличат амбициите си.

Стремим се да допринесем активно за декарбонизацията на индустрията по целия свят чрез създаване на ефективни партньорства за честен и справедлив енергиен преход. Целта ни остава същата: климатична неутралност до 2050 г. с нулеви нетни емисии. Трябва обаче да сме реалисти, което означава да адаптираме стратегията си за енергиен преход към новия геополитически контекст.

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел припомни, че започналия преход в областта на климата освен през инвестиции за възобновяема енергия ще трябва да премине и през използването на всички енергийни източници:

Трябва да диверсифицираме възможно най-много, за да гарантираме сигурност на доставките, като същевременно признаваме, че развиващите се страни се нуждаят от газ за своето развитие и своя енергиен преход. Искаме справедлив, справедлив и приобщаващ преход.

А, председателят на Европейската комисия Урсула Фон Дер Лайен допълни:

Нуждаем от осезаем напредък по глобалната ни цел за адаптиране. Най-нуждаещите се в развиващия се свят трябва да бъдат подкрепени да се адаптират към по-суров климат. Призоваваме нашите партньори в Глобалния север да увеличат финансирането си за климата към Глобалния юг. Екип Европа предоставя своя дял от обещаните 100 милиарда щатски долара. За втора година надхвърлихме 23 милиарда евро – въпреки пандемията от COVID-19, въпреки войната в Украйна. И голяма част от нашето финансиране за климата вече отива за адаптиране. Така че е осъществимо и ние призоваваме и другите да се активизират, каза Урсула Фон Дер Лайен и допълни, че Европейският съюз подписва споразумения с Египет, Намибия и Казахстан за осигуряване на ресурси, необходими за осъществяването на прехода към по-чиста енергия. А, на този фон Европейския парламент и Европейския съвет постигнаха предварително споразумение за обвързващи годишни цели за емисии на парникови газове за държавите-членки в сектори, които понастоящем не са включени в Системата за търговия с емисии на ЕС. Европейската комисия на свой ред пък представи предложението си за намаляване замърсяването на въздуха от нови автомобили, което е част от Европейския зелен пакт и което предвижда  използване на по – екологични превозни средства за по-добро качество на въздуха. За “Евранет +” Георги Марков.

Съдържанието е предоставено от европейската радиомрежа Euranet Plus, която се състои от 13 водещи медийни оператори в Европейския съюз. Материалът е продуциран от БНР и достига до вас благодарение на партньорството със „Zov News“.