Започва Светлата седмица. По традиция началото е на втория ден след Великден. Това е време, в което се прославят светите апостоли и Света Богородица.

Светлата седмица завършва с втората пасха в неделя. Нарича се Светла, защото Възкресението на Христос донася просветление за всички.

Светлата седмица започва със Светли понеделник. Възкресение Христово продължава три дни – неделя, понеделник и вторник.

Тази седмица е символ за Възкресението на Иисус Христос, което донася просветление за всички и надежда за вечен живот.

През Светлата седмица се благославят светиите: в понеделник апостолите, във вторник и сряда – Богородица, архидякон Стефан и св. Андрей. На Светли четвъртък се благославят св. ап. Йоан и Яков, в Светли петък – св. ап. Петър, а в Светла събота – св. Йоан Кръстител.

Светлата седмица приключва с Томина неделя или наричана още Празна неделя, с която приключва празничният цикъл за Възкресение и започва броенето на неделите след Великден. Тогава се чества апостол Тома, който не повярвал във възкресението на Христос, докато не го видял сам и не пипнал раните му от гвоздеите на кръста. Когато му се явил, Иисус му казал: “Блажени са тези, които, без да видят, са повярвали”.

Великден се слави седем дни – така наречената Светла седмица, а 40 дни след Великден православните християни се поздравяват с “Христос Воскресе!” и “Воистину Воскресе!”