Всяка трета жена на възраст 18 -29 г. у нас е била насилвана от настоящ или бивш партньор.

Това сочат данните на Националната статистика след проведено допитване в периода ноември 2021 – февруари 2022 г. От началото на годината 19 жени са убити от половинките си.

В продължение на 16 дни ще се провеждат различни инициативи срещу насилието основано на пола в няколко града в страната.

Лице на кампанията е “Мисис България Европа” Силвия Величкова.