Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради извършване на строителни дейности водоподаването ще бъде спряно днес 11.01.2023г. от 08:00 часа до 17:00 часа в района на
с.Нефела, кв.Кулата и ж.к.Сениче.