В Окръжен съд – Враца днес положиха клетва и подписаха клетвен лист 20 съдебни заседатели към съда, които ще участват в наказателни дела, в мандат 2024 – 2028 г.

Церемонията се състоя в съдебна зала № 2 на Окръжен съд – Враца пред Общото събрание на магистратите от съда.

Съдебните заседатели се заклеха точно да прилагат Конституцията и законите на Република България и да изпълняват задълженията си по съвест и вътрешно убеждение. След церемонията, съдебните заседатели избраха Съвет на съдебните заседатели и преминаха задължителното първоначално обучение по наказателно право и процес.

В продължение на два часа съдебните заседатели бяха запознати с техните права и задължения. За самообучение им бяха раздадени Конституция на Република България, Закон за съдебната власт и Наредба № 7 за съдебните заседатели.