В рамките на крайния срок – 20 май 2020 година, екип ученици от специалност „Управление на радиоактивни отпадъци“ в Професионална гимназия по ядрена енергетика „И. Курчатов“ се включиха във втория етап от международно състезание, обявено от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Предисторията

През ноември м. г. Професионалната гимназия получи покана от МААЕ за участие в престижен конкурс за средношколци на тема „Предизвикателства и възможности“. Според регламента учениците трябва да представят проект, който насърчава дискусиите и  повишава осведомеността във връзка с използването на цифрови технологии за подпомагане на образованието в ядрената индустрия с акцент върху нейната роля за справяне с изменението на климата. Финалистите в конкурса ще получат възможност лично да представят проектите си на конференцията Nuclear Knowledge Management and Human Resources Development в Москва, където ще бъде обявен отборът победител.

Професионалната гимназия отговори на предизвикателството, като сформира отбор от три момичета от 8 „В“ клас – Анелия Джуркова, Анна-Мария Иванова и Катрин Спасова, обучаващи се в  специалност „Управление на радиоактивни отпадъци“. Като първа стъпка, до 31 януари екипът на ПГЯЕ представи резюме на проект, с който да участва в състезанието под ръководството на техния класен ръководител инж. Надежда Ранделова. На 21 февруари МААЕ обяви отборите, чиито резюмета бяха одобрени. Проектът на ПГЯЕ „И. Курчатов“ бе избран за реализиране сред 200 други отбора от 30 страни и бе допуснат до следващ етап на състезанието. ПГЯЕ изпрати своя проект „Ядрено бъдеще за чиста планета“, но при създалата се ситуация с разпространението на COVID-19, MAAE отлага обявяването на финалистите.

Екипът и идеите му

„Ние, учениците от единственото училище в България, което подготвя кадри за първата атомна електрическа централа в Козлодуй, приемаме предизвикателството да участваме в International Student Competition на МААЕ. В проекта, който изпратихме, „Ядрено бъдеще за чиста планета“, показваме как може да се съчетаят  възможностите за обучение по специалностите „Ядрена енергетика“ и  тази, в която се обучаваме – „Управление на радиоактивни отпадъци“.  Представяме също съвременни практики за осъществяване на идеите ни с използване на иновациите и STEM обучението в новооткритата специалност  „Управление на радиоактивни отпадъци“ и специалност „Ядрена енергетика“ .

Чрез проекта отправяме послание към младите хора на нашата възраст да споделят и последват нашите дейности, които помагат в мотивацията за учене, усвояване и прилагане на знанията ни. Вдъхновени сме не само от възможността да представим идеите си, но и да подобрим социализацията си и контактите с връстници от цял свят на базата на общото ни виждане за значимата роля на ядрената индустрия. В проекта разказваме за реални факти и видими резултати от обучението и училищния живот в ПГЯЕ и партньорството ни с Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Бъдещето устойчиво развитие на ядрената технология и нейната роля за справяне с изменението на климата са пряко свързани с безопасната експлоатация на ядрените инсталации. Убедени сме, че само чрез беземисионно производство на електроенергия от АЕЦ  и безопасно управление на радиоактивните отпадъци, можем да спасим бъдещето на нашата планета.“