Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец май тази година е 1179,80 лв., съобщават от Националния осигурителен институт.

На годишна база от 1 юни 2020 г. до 31 май тази година средномесечният осигурителен доход е 1117,14 лв.

Показателят служи за изчисляване на новоотпуснатите пенсии през юни тази година, уточняват от НОИ.