Възлюбени в Господа чеда на богохранимата Врачанска епархия,

В дните на нашето трепетно очакване на Рождеството на Божия Син всесърдечно ви приветствам с настъпващия светъл празник, като молитствам за всички вас, за мир и радост в душите и сърцата във всеки храм, манастир и дом в пределите на Врачанската епархия.

Празникът на Христовото Рождество е празник на светлината и надеждата, ден за осъзнаване на онази безмерна и наистина жертвена любов, с която Бог ни възлюби, за да проводи в света Своя Единороден Син и чрез Него да ни дарува пътя към спасението. По този път ние трябва да вървим радостно през всичките отредени ни дни и години, за да имаме надеждата, че в края на пътя ще срещнем нашия Господ, Който с любов очаква всекиго от нас в Царството, приготвено ни „от създание мира“ (Мат. 25:34).

Същевременно ние знаем, че този спасителен път, който Сам Господ ни е посочил и по който Той ни призовава да вървим, е път тесен и трънлив: път, изпълнен с много и различни изпитания и изкушения, които ние трябва с чиста вяра и неизменна надежда да преодоляваме, а най-много от всичко да проявяваме и най-висшата добродетел, която Христос Спасителят ни е завещал: нашата дейна любов към ближния. Тази християнска любов има много измерения, които Сам Той ни е показал и посочил в светото Евангелие: грижа за гладните и жадните, за угнетените и ощетените, за обезверените, лишените от свобода и от най-елементарно човешко внимание. За всички тях Господ Иисус Христос иска от нас да проявим грижа и внимание не само на думи, но и на дело, защото всичко, което ще направим за тях, ще сме го направили и за Самия Него: „доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили“ (Мат. 25:40).

Изпитанието, през което всички ние преминаваме днес – поразилата нашия свят през изминаващата 2020-та година пандемия – изисква от нас и още една проява на тази дейна любов: грижата ни за здравето и живота на човека до нас. Лично от всекиго от нас зависи да сторим всичко по силите си, за да се предпазваме взаимно от коварната зараза, за да може всичко това да приключи по-бързо и с възможно по-малко преждевременно изгубен човешки живот. Постъпвайки по този начин, ще засвидетелстваме, че наистина сме Христови, че сме верни ученици на нашия Господ и Учител Иисус Христос, тъй като ще сме изпълнили най-важното, на което Той ни е научил: да подражаваме на Неговата любов към всички.

Нека празникът на Христовото Рождество бъде за всички нас светъл и радостен, а настъпващата 2021-ва година бъде по-добра, по-мирна, по-благодатна, та с общи усилия по-скоро да се завърнем към обичайния си живот, от който изпитанието на пандемията ни лиши. Нека срещнем с любов и светла радост Раждащия се във Витлеемската пещера Богомладенец, помнейки, че единственият достоен за християнското ни звание подарък, който можем да Му принесем, са нашите чисти сърца и нашата дейна любов и грижа за нашите ближни.

Мирът и благодатта на нашия Господ и Спасител Иисус Христос и общението в Светия Дух да бъдат с всички нас!