Днес от 12:00 часа се проведе протестно шествие срещу замърсяването на река Ботуния.

То е организирано от „Сдружение за опазване на природата, земите и хората на село Палилула и село Охрид“.

Протестът е организиран в подкрепа на обявяване на защитена местност на река Ботуня и срещу проект за изграждане на кариера за добив на пясък и пресевна инсталация до реката.

Начало на шествието бе от село Палилула, а крайната точка е село Охрид, община Бойчиновци, област Монтана.

По време на акцията ще се събират подписи в подкрепа на обявяване на защитена местност „Поречие на река Ботуня“. Предложението е внесено в Министерство на околната среда и водите в края на февруари 2021.

Защитената местност ще обхваща поречието и терасите на река Ботуня в землището на двете села и ще създаде режим, който не допуска строителство, добив на инертни материали, унищожаване и увреждане на реката и крайречната растителност.

Проектът за кариера за пясък и чакъл е от 2008 г., а през 2019 г. инвеститорът внася предложение за изграждане и на пресевна инсталация. Местните хора многократно са възразявали срещу планирания добив на инертни материали в непосредствена близост до къщите им и бреговете на река Ботуня.

Три са внесените подписки с искане за опазване на природата в землищата на двете села.

Местните хора са категорични, че не желаят да се унищожава природата и ландшафтът на земите, попадащи в кариерата. Опасенията им са свързани със замърсяване на подпочвените води и въздуха, унищожаване на река Ботуня, шумово замърсяване и риск от пресъхване на водата в кладенците в двете села.