Църквата почита днес Св. Софроний Врачански – български духовник, народен будител и пръв последовател на делото на Паисий Хилендарски. Негов е първият препис на “История славянобългарска”.

Светското му име е Стойко Владиславов, той е роден в Котел през 1739 г. Описал е живота си в книгата “Житие и страдания грешнаго Софрония”. Бил е учител, свещеник, а след като овдовял, монах в Къпиновския манастир. Преследван е от турците. Овдовял, приел монашество, брат на Къпинския манастир, Великотърновско, с име Софроний – възведен епископ Врачански.

Автор е на сборника „Неделник“ – първата печатна книга на новобългарски език. Канонизиран е за светец от Българската православна църква през 1964 година.