5 май е Международен ден за протест на хора с увреждания.
На този ден хората със сензорни, физически, интелектуални и психични проблеми издигат глас за по-достоен живот.
Международният ден за протест на хора с увреждания се отбелязва от 1992 г. по инициатива на Европейската мрежа за независим живот (ENIL).
Българският филиал на Европейската мрежа съществува от 1995 г. под името Център за независим живот.