По традиция всяка година по инициатива на Световната здравна организация (СЗО) на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн.

Денят се отбелязва в страните по целия свят, като се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн, и се призовава за ефективна политика за намаляване на нивата на неговото потребление.

За 2020 г. темата за Световния ден без тютюн, определена от СЗО е

„Да говорим открито за последствията от тютюна!

По повод Световния ден без тютюн Министерство на здравеопазването организира Конкурс за плакат на тема „Да говорим открито за последствията от тютюна!“, посветен на превенцията на тютюневата зависимост.

 

Конкурсът е индивидуален.

Всеки участник може да се включи  с една творба.

Творбите ще бъдат оценявани според следните две категории  участници:

студенти и докторанти – всички курсове на специалност графичен дизайн от Нов Български университет и Национална художествена академия (НХА);

ученици (IX–XII клас) от художествените специалности от училищата по изкуствата.

Проектите за плакати трябва да бъдат изпратени в електронен формат (100/70 см, JPG, 120 dpi, Quality 10 Maximum) на СD на адрес: гр. София 1000, пл. „Св. Неделя“ № 5.

Спечелилият голямата награда плакат ще бъде изискан във формат: 100/70 см, CMYK, 300 dpi!

Участниците да посочат следните данни в писмото: три имена, възраст, учебно заведение, град, точен адрес, телефон и e-mail за контакт на участника

Крайният срок за изпращане на творбите е 30 август 2020 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени през месец септември на интернет  страницата на Министерство на здравеопазването и партньорите. Датата на награждаването ще бъде през месец ноември, 2020 г. около Международния ден без тютюнопушене (третия четвъртък на м. ноември).

Голямата награда – материална награда на стойност 500 лева (независимо от категорията на участника)

За категория участници от първата целева група (студенти и докторанти) ще се раздадат следните награди:

  • Първо място – материална награда на стойност 400 лева
  • Второ място – материална награда на стойност 200 лева
  • Трето място – материална награда на стойност 100 лева

За категория участници от втората целева група (ученици) ще се раздадат следните награди:

  • Първо място – материална награда на стойност 400 лева
  • Второ място – материална награда на стойност 200 лева
  • Трето място – материална награда на стойност 100 лева

 

заглавна снимка: pinterest.com