До края на месец февруари 2023 г. се удължава срокът за кандидатстване по процедурата за предоставяне на топъл обяд по Програмата за храни и основно материално подпомагане (2021-2027 г.), съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

Това е нова възможност за общините и районите на общини, които все още не са кандидатствали с проектни предложения, да осигурят подкрепа на най-уязвимите свои граждани.

На 19.09.2022 г. Управляващият орган (УО) на Програмата за храни и основно материално подпомагане (2021-2027 г.) обяви първата за новия програмен период процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“. Така се постигна непрекъсваемост на една от най-одобряваните от нуждаещите се хора подкрепа през зимните месеци, която за някои от тях е свързана и с жизненото им оцеляване.

Първоначално процедурата беше обявена с пет крайни срока за кандидатстване, като последният беше до 31.01.2023 г. Удължаването на срока до края на февруари е в резултат на усилията на УО подкрепата с топъл обяд да достигне до колкото може повече хора, които имат нужда от подкрепа. По този начин се допълва държавната политика за намаляване на бедността и трайно преодоляване на социалната изолация. До момента са подадени 210 проектни предложения от общини и райони на общини, по които се очаква топъл обяд да се предоставя на близо 60 000 души.