Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност – публична държавна собственост на община Кула за срок от 10 години.

Римска крепост „Кастра Мартис“, с категория „национално значение“, представлява сграда, разположена в поземлен имот, с площ 2159 кв.м.

Предоставянето на недвижимата археологическа културна ценност ще подпомогне за популяризирането, социализирането и развитието на археологическия обект.

Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионален исторически музей – Видин.

Снимката е илюстративна.