Община Хайредин подписа договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по процедура „ГРИЖА В ДОМА“ за подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на общината.

Проектът е на стойност 241 766.36 лева с период на изпълнение 13 месеца. По него ще бъдат назначени 12 броя Домашни помощници на 8 часов работен ден, които ще оказват съдействие на потребителите по доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите; Предоставяне на лицата от целевата група помощ при справянето с ежедневните им нужди по поддържане на хигиената в дома/ внасяне на дърва, метене, чистене и др./

За оказване на помощ и за грижа за здравословното състояние на потребителите ще бъде назначено и медицинско лице и психолог.

Желаещите да предоставят услугата „Домашен помощник“ могат да кандидатстват по така обявените позиции като подадат заявление в Община Хайредин в срок до 17:00 часа на 03.02.2023 г.

Желаещите ползватели на услугата могат да подадат заявление на място или да се обадят на телефон 09166/22-36 за връзка с екипа по проекта, който ще и попълни заявлението.

Документи необходими за кандидатстване за „Домашен помощник“: 1. Заявление 2. Автобиография 3. Декларация по образец 4. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен. ПРОЕКТА ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА КМЕТСТВАТА В ОБЩИНА ХАЙРЕДИН – С. ХАЙРЕДИН, С. МИХАЙЛОВО, С. МАНАСТИРИЩЕ, С. БЪРЗИНА И С. РОГОЗЕН Образци на документите могат да бъдат предоставени от кметствата в населените места.