Вчера ви разказахме, че на фирмата изпълнител, която построи временния мост до с. Чомаковци е съставен акт за глоба в размер на 10 000лв.

А официалната информация, която излезе от фирмата е, че по заповед на Илиян Банчев, шеф на инспектората, моста се затваря.
Потърсихме г-н Димитров, от Басейнова дирекция. По думите му става ясно, че институцията за която отговоря, няма правомощия да затваря или събаря мостове, такива имат ДНСК.

Актът сам по себе си, не значи затваряне на моста.

Оказа се, че Басейнова дирекция месеци наред е чакала любезно, ръководството на Община Червен бряг да внесе всички необходими документи – строителни книжа, гаранции, договори за изпълнение, за да получи разрешение от самата институция.

Само че това не се случва.

Въпреки че на специална пресконференция, Вълов съобщи, че нито една институция, в т.ч. и Басейнова дирекция, не са положили подпис и разрешение за временния мост (МАРМ) и че такава отговорност поема само Общината.
Но и Вълов, и цялото ръководство спестяват тогава информацията, че не са внесли необходимите документи за подобни разрешителни.
Така на практика се получава, че местната власт действа на стария принцип “разделяй и владей”.

Местните жители остават с впечатлението, че институциите бягат чисто политически от отговорност, а единственият с ореол на главата е кметът.

Нищо, че заради безстопанственото управление на същия кмет пропадна мостът на Горник.
И нищо, че заради същото сега една частна фирма се сдобива с акт, затова, че е изпълнила конкретно задание, по възложена обществена поръчка.

Друга спекулация на общинското ръководство е свързана с МВР И АПИ.

Кметът твърди, че АПИ не дават разрешение за въпросния мост по политически подбуди. Но кметът забравя, че пътя до този мост и до ден днешен е строителна площадка, защото се ремонтира от АПИ по проект.

Кметът “забравя” и че има наредба за общинските пътища, в която контрол упражнява инспекторатът, не органите на МВР.

Така на практика се получава, че фирмата изпълнител ще бъде глобена, но тя ще си иска парите от Общината по съдебен ред.
Потърпевши обаче от цялото безхаберно управление са обикновените хора.