Мюсюлманите честват Рамазан Байрам – един от двата големи празника в исляма. Той поставя края на свещения месец Рамазан по време, на който се пости от изгрев до залез. Другото име на Рамазан Байрам е Шекер Байрам, затова веднага след молитвата мъжете се прибират вкъщи, където ги очаква сладка почерпка.

Според традицията младите трябва да посетят своите възрастни роднини, а децата да поискат прошка от родителите си. Всички си пожелават спокойствие и мир.

Централната молитва на 10 април в джамиите в Хасково започна в 7:20 ч. Както винаги джамиите в града се оказаха тесни и хората се събрат да чакат отвън.

След молитвата в Хасково ще се съберат представители на мюсюлманите и християните, за да изпият традиционното кафе на толерантността.