Изпълнителният съвет на Синдикален регионален съюз на КТ “Подкрепа” провеждат XV редовна отчетно-изборна конференция във Враца.
Заместник-кметът инж. Цветан Стойчков откри конференцията. “През годините Вие се утвърдихте като социален партньор, с когото може да се води конструктивен диалог, в името на защитата на професионалните интереси на работещите. Бъдете здрави, запазете доверието на Вашите членове и продължавайте да отстоявате каузите си!” – каза още Стойчков в приветствието си от името на кмета Каменов.
Председателят на Изпълнителният съвет на СРС – Десислава Димитрова приветства присъстващите и пожела успех на събранието.
На събитието присъстват още: общинският съветник Цветелина Здравкова, членове на синдиката и гости.